Belang

Fysiek belang :
De gemeente Eindhoven kan niet met 110 bewonersorganisaties die Woensel-Noord rijk is aan de overlegtafel zitten. Deze Bewonersorganisaties zijn verdeeld over 11 (14) wijken in Woensel Noord en vertegenwoordigers vanuit die wijken nemen namens hun achterban deel aan 2-maandelijkse discussies waar steeds een thema op de agenda staat. Het Bewonersplatform Woensel Noord fungeert als een soort “paraplu”, is dus ook een “denktank” in geval er wijk overschrijdende zaken zijn die actie behoeven. Het Bewonersplatform Woensel Noord vertegenwoordigt ca 66.00 Eindhovenaren en in geval het platform naar buiten treed is dat namens een grote achterban.

Financieel belang:

Gemeente Eindhoven moet bezuinigen. De subsidieregels zorgen ervoor dat leefbaarheidsteams heel veel verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen van de gemeente. Nu zullen de bewonersorganisaties aankloppen bij die penningmeester die deze gelden beheert. Voorheen een taak van o.a. de wijkcoördinator, maar in onze beleving mogelijk dat het per wijk wordt verdeeld.

Samenwerking :
Proces burgerparticipatie:
De gemeente Eindhoven is een steeds meer terugtrekkende gemeente versus de bewoners is steeds meer aan zet. Dit is een proces.
Niet meteen alle gemeenteambtenaren kunnen de burger alle het vertrouwen en verantwoordelijkheid geven die ze willen en niet alle bewoners staan nu op uit hun stoel om actief zaken in de wijk aan te pakken.