hoogspanningslijnen

Beste bewonersorganisaties,

In de bijeenkomst van het Bewonersplatform Woensel-Noord op 31 maart j.l. heb ik u op de hoogte gebracht over de problematiek rondom hoogspanningslijnen. Middels deze mail zend ik u een korte samenvatting van deze problematiek. Ik hoop dat u na het lezen van deze mail overtuigd bent om samen op te trekken en deze problematiek breed onder de aandacht te brengen.
In het Kerkdorp Acht hebben bewoners zich namelijk verenigd om elektrische kabels onder de grond te brengen. Deze lijnen hebben elektromagnetische velden die het functioneren van het menselijk lichaam be├»nvloeden. Boven een bepaalde waarde van de veldsterkte leiden die velden tot acute effecten, zoals het ‘zien’ van lichtflitsen en onwillekeurige spiersamentrekkingen. Bovendien wijst onderzoek er op dat in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen kinderen die dicht bij een dergelijke hoogspanningslijn wonen, waar het magnetisch veld relatief sterk is, mogelijke extra risico op leukemie lopen. Op grond van deze gegevens en uitgaande van het voorzorgsbeginsel heeft het ministerie van VROM in 2005 beleid ontwikkeld. Daarin is aangegeven dat, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, voorkomen moet worden dat er in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen nieuwe situaties ontstaan waar kinderen langdurig worden blootgesteld aan magnetische veldsterkten die jaargemiddeld boven 0,4 mcirotesla (magnveetveldzone) liggen. Voor oude situaties verandert er niks. Echter, het Rijk heeft een paar jaar geleden laten weten de elektriciteitskabels te willen verkabelen (onder de grond). In sommige gemeenten gebeurt dit al, maar in Brabant is er kritiek: gemeenten moeten namelijk 25% van de kosten van dit programma betalen. In ons geval wil de gemeente Eindhoven zo’n grote bijdrage niet leveren omdat zij wijst op de onredelijke verhouding tussen lasten en lusten. De provincie Brabant wil nu kijken naar de mogelijkheden voor financiering.
Deze hoogspanningslijnen lopen natuurlijk niet alleen door Acht, maar juist door veel wijken in Woensel-Noord. Uit het rapport van de SRE Milieudienst (zie bijlage) blijkt de magneetveldzone in Acht 50 meter aan beiden zijden van de hoogspanningslijnen. In andere wijken in Woensel-Noord zijn de magneetveldzones nog veel hoger: tussen de 75 en 125 meter. Dit betekent dat alle huizen die in de straal van 50 – 125 meter een verhoogd risico hebben op gezondheidsklachten. Bovendien zou in dit gebied ook niet meer gebouwd mogen worden, als er kinderen langdurig verblijven.
Als voorzitter van de Dorpsraad Acht ondersteun ik actief de bewoners in hun strijd om de gemeente en de provincie te bewegen in hun argumenten om zo toch de hoogspanningslijnen onder de grond te brengen. Omdat u als bewonersorganisatie in een wijk actief bent waar hoogspanningslijnen doorheen lopen, is bovenstaande informatie ook voor u van belang. Ik hoop dat u inziet dat het enorm belangrijk is om hier iets tegen te doen. Daarom zou ik willen voorstellen om de krachten te bundelen en te kijken wat wij gezamenlijk kunnen organiseren. Deze overkoepelende problematiek past ook precies in de visie van het Bewonersplatform Woensel-Noord. Het lijkt het mij goed om een keer bij elkaar te komen en alle informatie te delen. Vanuit daar kunnen wij kijken welke acties we kunnen ondernemen.

Ik hoor graag van u of uw bewonersorganisatie bereid is om de handschoen op te pakken om de gezondheid van de inwoners van Woensel-Noord hoog op de agenda te zetten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het Bewonersplatform Woensel-Noord,

Remco van Dooren

 

 

SRE Rapportage Hoogspanning 2010 EHV-def-2

 

laatste bericht van de Hoogspanning masten

presentatie Hoogspanningslijnen Eindhoven 17-05-2017