Leefbaarheidsteams

Wat doen Leefbaarheidsteams ? De inzet van een Leefbaarheidteam vergroot de leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid in een wijk of buurt. Anonimiteit en verloedering nemen af door de betrokkenheid en actieve inzet van een groep bewoners. Een Leefbaarheidteam bestaat uit vrijwilligers, stagiaires, buurtbewoners en werkt samen met professionals en woningcorporaties. Het zijn vak kleine teams die direct contact leggen en onderhouden met de bewoners. De taak van het team is drieledig:

  • signaleren en (doen) oplossen van knelpunten;
  • contact onderhouden met instellingen en personen in de wijk;
  • het organiseren van of meewerken aan activiteiten.

Het team houdt een (digitaal) logboek bij met gegevens over vervuiling en overlast. Ook positieve signalen, idee├źn en aanknopingspunten worden door het team geregistreerd. De informatie uit het logboek wordt gebruikt als input voor werkbesprekingen van het Leefbaarheids team en andere functionarissen en overlegorganen die in de wijk actief zijn