Eindhoven Airport

Toenemende overlast Eindhoven Airport
Volgens waarnemingen van diverse bewoners van Eindhoven Noord, Best en Son is het aantal vluchten dat vanaf de luchthaven opstijgt soms zelfs met de wind mee in noordelijke richting, toegenomen en daardoor dus ook de geluidsoverlast.
De gemeente Eindhoven bevestigt dat er vaker in noordelijke richting wordt opgestegen om de mensen aan de andere kant van het vliegveld (de Kempen) enigszins te ontlasten en de overlast te spreiden. De verkeerstoren op de vliegbasis kiest met opzet vaker voor de noordelijke vertrekrichting.
Ondanks onze sympathie voor de Kempen is nu dus een constatering dat MEER bewoners rond Eindhoven Airport overlast gaan ondervinden. Er wordt immers vaker over dichtbevolkt gebied gevlogen.
Wat ook belangrijk is om te weten is dat Eindhoven Airport bekend heeft gemaakt dat er tot 2020 meer vliegbewegingen gaan plaatsvinden. Het aantal vliegbewegingen gaat van 33000 naar 43000 per jaar. Kortom Eindhoven Airport groeit en dus de geluidsoverlast zal fors toenemen. Wij roepen U op om te klagen. U kunt een melding maken via: www.samenopdehoogte.nl.

U ontvangt per email een ontvangstbevestiging van uw klacht. Let op: Uw melding is belangrijk, want klachten worden meegenomen in een evaluatie in de COVM vergadering in februari 2017.
Laten we dus net doen als de Kempen en van ons laten horen!

Buurtinitiatief Eindhoven Noord

 

 

Structuur Commissie Eindhoven Airport vFinal_10-NOV-2018

Verslag met afspraken gesprek Pieter van Geel 2 NOV 2018

vliegverkeer-eindhoven_dec-2016

flyer

http://www.samenopdehoogte.nl