Senioren

Organisatieschema Seniorenplatform Woensel-Noord

 

Organisatieschema

 

Het Seniorenplatform Woensel-Noord (SPWN) is als “Seniorencommissie” een zelfstandige organisatie onder de vlag het Bewoners Platform Woensel-Noord.
Het Seniorenplatform Woensel-Noord bestaat uit actieve 55-plussers, die deel uitmaken van een van de diverse Leefbaarheids Teams in Woensel Noord.
Het Seniorenplatform Woensel-Noord komt gemiddeld een keer per 2 maanden bij elkaar om de belangen van de 55+ bewoners in hun wijk te bespreken, informatie uit te wisselen, problemen te signaleren en naar oplossingen te zoeken. Er is een nauwe samenwerking met het Bewonersplatform Woensel-Noord. Bij specifieke onderwerpen wordt een vertegenwoordiger van een van de maatschappelijke partners uitgenodigd.
Het Seniorenplatform Woensel-Noord stelt zich ten dienste van alle 55-plussers in Woensel-Noord.
De samenstelling van het Seniorenplatform Woensel-Noord is er op gericht alle 55-plussers van alle wijken en buurten in Woensel-Noord te vertegenwoordigen.
De voorzitter van het Seniorenplatform Woensel-Noord maakt deel uit van de Stichting Bewoners Platform Woensel-Noord en neemt deel aan de vergaderingen van dat platform.
Een afgevaardigde van het Seniorenplatform Woensel-Noord neemt deel aan de stedelijke werkgroep “senioren overleggen” bij de Stichting OVO.
Doelstellingen van het Seniorenplatform Woensel-Noord :
1 Acteert en fungeert als een “paraplufunctie” voor seniorenorganisaties die actief zijn in het stadsdeel Woensel-Noord
2 Is een schakel tussen overheden, instellingen en 55+ bewoners in het geval dat meerdere wijk / buurt organisaties daar belang bij hebben
3 Geeft voorlichting en informatie aan alle ouderen
4 Zet zich in voor belangen behartiging van zowel autochtone als allochtone 55-plussers
5 Inventariseert specifieke behoeften van- en voorzieningen voor ouderen
6 Denkt actief mee over oplossingen
Seniorenplatform Woensel-Noord
Vertegenwoordiging:
– Bewoners platform W.-N.
– OVO senioren overleg
Samenwerking:
– 55-plussers uit de achterban
– Gemeente Eindhoven en stadsdeelkantoor W.-N.
– Woonservice
– Zorg- en gezondheidsinstellingen in W.-N.
– Stichting Overleg Van Ouderenorganisaties (OVO)
– Welzijn Eindhoven
– Ouderensociëteiten
– Woningcorporaties
– Politie in Woensel-Noord