Contact gegevens

LT de Tempel   Voorzitter: Jac Jansen Penningmeester: Ad van der Schoot Secretaris Vacature St.Bewonersorganisatie Tempel-west Voorzitter: Ad van der Schoot Secretaris: Linda Holvast Penningmeester: Vacature http://www.tempelwesteindhoven.com Buurtvereniging de Tempelier Voorzitter: Piet Hax Secretaris: David Smit Penningmeester: Martin Hendriks http://www.buurtverenigingtempelier.nl Stichting  `t Zwin Voorzitter:            Mildred Mom Penningmeester: Rob Wagemakers Secretaris:            Fred Kivits Leden:                  Jac Jansen Janet Gussenhoven http://www.t-zwin.nl