rattenplaag

Onderzoek rattenoverlast Woensel Noord van start
De bewoners in Woensel Noord kampen al meerdere jaren met relatief veel overlast van ratten. De overlast speelt vooral in Acht, Achtse Barrier, Tempel, Woenselse Heide en Blixembosch. De gemeente wil deze overlast terugdringen in samenwerking met de inwoners van Woensel Noord. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de preventie en bestrijding van ratten in de openbare ruimte. Particuliere eigenaren zijn verantwoordelijk voor deze zaken in hun woning en op hun eigen terrein.

Samenwerkingsverband
Het voorkomen en bestrijden van ratten is alleen mogelijk als iedereen samenwerkt. Daarom is de gemeente Eindhoven, ter ondersteuning en coördinatie van het traject, een samenwerkingsverband aangegaan met het onafhankelijke Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. Het onderzoeken van relevante meldingen maakt onderdeel uit van deze samenwerking, evenals het adviseren van de inwoners van Eindhoven.

Hoe verloopt het onderzoek
Het KAD analyseert op dit moment de meldingen van rattenoverlast uit 2014 en 2015. Op basis van deze analyse wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin wordt bepaald welke adressen bezocht gaan worden voor een inspectie. Tijdens dit bezoek zal het KAD de situatie onderzoeken, bewoners van preventieve adviezen voorzien en aangeven hoe bewoners de ratten het beste kunt bestrijden. Na enkele weken komt het KAD nogmaals langs op deze locaties om te bekijken of de adviezen goed worden opgevolgd en of de bestrijding succesvol verloopt. Als blijkt dat de adviezen die prioriteit hebben niet worden opgevolgd adviseert het KAD de gemeente om te handhaven, wat de gemeente dan ook zal doen. De adressen uit deze analyse worden voor de jaarwisseling bezocht. Het onderzoek loopt van november 2015 t/m april 2016.

Melden blijft belangrijk
Mocht u in de toekomst rattenoverlast ervaren, dan verzoekt de gemeente Eindhoven u deze te melden. Dit kan door een melding te doen via ‘melding onderhoud openbare ruimte’ op de website van de gemeente. Melden kan telefonisch via 14040. U kunt ook met uw smartphone een melding doen via de BuitenBeter app. Alle meldingen worden doorgestuurd naar het KAD en zij zullen de meldingen analyseren en beoordelen. Op basis van deze analyse wordt besloten of deze nieuwe meldingen ook in dit traject worden meegenomen.
Het beoogde resultaat van dit project is een effectieve aanpak van rattenoverlast en bewustwording door kennisverspreiding en advies. Alle maatregelen en adviezen zorgen ervoor dat de leefomgeving voor de rat een stuk minder aantrekkelijk wordt en de overlast voor bewoners zoveel mogelijk wordt beperkt.

rapportage-kad-project-woensel-noord